E. Gayathri (Veena) "Eppo Varuvaro" / Kritis: Maname, Gaanamum, Karunai Deivame, Sri Chakra Raja, Ennathavam, Kaliyuga Varadan, Karpagame, Kaavadi Chendu, Karpaga Valli, Eppo Varuvaro