Dr. Namagiripettai K. Krishnan "Haunting Melodies of Nagaswaram" / Ragas: Abhogi - Sree Mahaganapathim, Manoranjani - Atukathara Ani, Kalyana Vasantham - Nadaloludai, Dharmavathi - Ragam Thanam & Pallavi, Bagadheeswari - Paramathmudu, Revathi, Kapi, etc.