Dr. N. Ramani (Flute) Vol.1 "Live At Narada Gana Sabha, Chennai" / Ragas: Sahana (Varnam), Gowlai - Sri Mahaganapathe, Bahudari - Brova Baramma, Hindolam - Samajavaragamana, Hamsanadham - Bantureethi, Abheri - Nagumomu, Ragamalika - Chinnanchiru Kiliye