Dr. N. Ramani (Flute) Ragas: Kannada - Ninnade, Kalyanavasanta - Nadaloludai, Nata Kuranji - Manasu Visaya, Ranjani - Ragam Tanam, Ragamalika - Pallavi, Des - Jaya Jaya [68 Mins.] (DDD)