Dr. N. Ramani (Flute) Ragas: Hamsadhwani - Vara Vallabha, Chandra Jyothi - Bagayenayya, Mohanam - Evarura, Kharaharapriya - Chakkani Rajamargamu, Hamsanandi - Srinivasa, Sindhu Bhairavi - Bhajan / Violin: V.V. Ravi / Mridangam: Srimushnam V. Raja Rao