Dr. M.L. Vasanthakumari / Ragas: Gowla - Pranamamyaham, Harikambhoji - Rara Phanishayana, Dhenuka - Theliyaleru Rama, Nagaswarali - Sri Shankara, Kalyani - Birana Varalichchi, Khamas - Thillana / Vocal Support: Sudha Raghunathan / Violin: A. Kanyakumari