Dr. M. Balamurali Krishna - Gems of Thyagaraja / Ragas: Bilahari - Intha Kannaranda Memmi, Kharaharapriya - Ramaneeyeda, Nayaki - Kanuganu Sowkayam, Kambodhi - Evarimata, Kalyani - Bajana Seyave