Debabrata Biswas (Tagore) / Eso Esohe Trishnar, Eso Shyamal Sundar, Ashar Kotha Hote, Bhebechile Asbe Phire, Shyamal Chaya Naiba, Bahujuger Opar Hote, Kusune Kusune Choron, Ami Chanchal He, Bhara Thak Smritisudhai, Sudhu Tomar Bani, etc. (2 CD set) (ADD)