Dasarabullodu (1970) - Prem Nagar (1971) / Music: K.V. Mahadevan