Dance Blitz Vol.1 / Singers: Safri Boys - Dhol Nagara, Sajna Aja / Sahara - Dil Mangdi & Lara Lara / Dippa - Bari Khol Ke