D.K. Pattammal Vol.1 (Live) Bhairavi - Viribhoni, Sourashtram - Sri Ganapathini, Brindavana Saranga - Sri Venkatesanatha, Manirangu - Iko Namaswamy, Karaharapriya - Chakkani Raja, Ragamaligal - Theeratha Vilaiyattu / Vocal Support: Lalitha Sivakumar