D.K. Jayaraman / Ragas: Poornachandrika, Kalyani, Narayani, Yadukula Kambhoji, Saveri, Sindhu Bhairavi / Vocal Support: J. Sukanya & Balaji Shankar / Violin: V.V. Ravi / Mridangam: Dr. T.K. Murthy / Ghatam: E.M. Subrahmanyam (ADD)