D.K. Jayaraman / Ragas: Jayantha Sena - Vinatha Sutha, Reethi Gowla - Ninnu Vina, Lalitha - Hiranmayim, Bilahari - Ma Mayura, Dhanyasi - Rama Dayajudave, Revathi - Mahadeva, Kambhoji - Yelara Krishna, Sindhu Bhairavi - Gangadheeshwaram, Hamsanandhi