Concert For Peace Vol.3 / Trichur V. Ramachandran, Charumathi Ramachandran & R. Shubhasree - Desh - Vande Mataram, Simhendra Madhyamam - Unnai Allal, Bhimpalas - Samarasa Bhavana / N. Ramani - Jaganmohini - Sobillu Sapthaswara, Darbari Kanada, etc.