Concert For Peace Vol.2 / Bombay Sisters - Nattai - Jaya Jaya Swamin, Amrithavahini - Sri Rama Padama, Kapi - Jayamundu Bayamillai, Brindavana Saranga - Ramakrishna Govinda / Alleppey Venkatesan - Deva Gandhari - Naa Moralagimpa, Poorvi Kalyani, etc.