Concert For Peace Vol.10 / Umayalpuram Sivaraman (Solo) - Tisra Jathi Ekam / Kunnakkudi R. Vaidyanathan - Rathipathi Priya - Jagajanani, Devamritha Varshini - Evarani / Kadri Gopalnath - Hindolam - Samaja Varagamana & Tagore Composition Janaganamana