Chembai Vaidyanatha Bhagavathar / Ragas: Gowla - Sree Mahaganapathe, Bilahari - Sree Balasubramanya, Vijayasri - Varanarada, Chandravakam - Inkaa Daya Rada, Hamsanandhi, Devagandhari, Aarabi, Dhanyasi, Sankarabharanam, Kambhoji, Bilahari, Vijayanagari