Bombay Sisters (C. Saroja & C. Lalitha) "Music Lessons Vol.2" / Dhattu Varisaigal, Mel Sthayi Varisaigal, Saptha Thala Alankarams / Ragas: Malahari, Suddhasaveri, Mohanam, Kalyani, Kambhoji, Anandabhairavi, Bilahari (ADD)