Bombay S. Jayashri "Shambho Mahadeva" / Ragas: Panthuvarali - Shanbho Mahadeva, Dwijawanti - Akhilandeswari, Sudda Danyasi - Subrahmanyena, Mohanakalyani - Thamadam Tagadayya, Kambodhi - Sri Raghuvara, Valaji - Koovi Azhaithal, Yaman Kalyani, etc.