Big Bad Bhamrah / Vocals: K.S. Bhamrah / Music: K.S. Bhamrah & G. Mall / Pag Dey Nal Sardari, Waz Da-E-Dhol, Mr Bhondu, Channa Ve, Nachdi Noo Ve, Jat Bhangre Paunda