Bhupen Hazarika "Ami Ek Jajabar" / Bistirna Dupare, Ami Ek Jajabar, Aaj Jibon Khunje Pabi, He Dola He Dola, Manush Manusher Janya, Sagar Sangame, Ganga Amar Ma, E Kemon Ranga Jadu, Pratidhwani Suni, Ek Bnao Mele Na, Ekti Knuri Duti Pata, etc.