Best of Haimanti Shukla / Ami Madhur Surer, Ami Sukhi Hole, O Bansi, Bhalabeshe Jodi Bathya, Emon Swapna, Thik Mone Parche Na, Amar Bolar Kichu, Tomai Peye, Tikhana Na Rekhe, etc. (DDD)