Baldip Jabble "Punjabi Attitude" / Mahi Nikka Jeha, Kundi Khol, Hai Ve Teri, Janj Mahi Ley Aya, Kali Kali Chunni, Hai Bondu, Rab Warga, Kuriyan Hundiyan Chirian