Balaji Shankar "Gana Lavanyam" / Ragas: Hamsadhwani - Paahi Sripathe, Darbar - Aparadhamula, Ranjani - Pettruiya Venum Aiyye, Natakuranji - Paarvathi Kumaran, Kapi - Radhamukha, Hamsanandi - Aartana Paaduve, Simhendramadhyamam, Sindhubhairavi - Bhajan