Atma Geet "Bak 2 Bak" / Vocals: Atma of Geet the Megaband / Dhol Utte Daga, Nach La Mornye, Dil Kaya Kare, Sharabi Heat, Bindiya Chamke Gee, Jat Da Gandasa