Asha & The Heros "Dheeyan Dhan Begana" / Teri Meri Ek Jindari, Dheeyan Dhan Begana, Pyar Hogiya, Rus Gaye Huzoor, Nach Mama, Aja Wekhiye