Arif Lohar "Check It Out" / Music: DJ Sheikh / Koka Tera Sat Rang Da, Kuriye Pazeba Waliye, Jado Vichar Jave Yaar, Bach Mor Toh, Kurti Tang Kurti, Yaar Di Giddoli