Amar Paul "Matir Gaan" (Folk songs) / Majhi Baia Jao Re, Dokan Kholo, Rai Jago, Ebar Amar Uma, Chikan Goalini, Jal Bharia, Ore Padma Nadi, O Dhan Bhani, Ore Manush, Banka Shyam, Padma Ganger Maghi, Amar Gonshai, Shabe Bale Lalam, Etc. (DDD)