All Time Melodies E. Gayathri / Ragas: Madhyamavathi - Saraguna (Varnam), Nattai - Swaminatha, Malayamarutham - Karpagamanohara, Kandana Kuthoohalam - Raghuvamsa, Hindolam - Samajavaragamana, Sama - Varuvaro, Salagabhairavi - Padavini, Nattakuranji, etc.