Alathur Brothers - Srinivasa Iyer & Sivasubramani Iyer / Ragas: Sankarabharanam - Varnam, Chakravakam - Yetulabrothuvo, Mukhari - Sara Seeruga, Mandhari - Entha Poojala, Thodi - Dachu Koleni