A. Kanyakumari (Violin) "Vadya Lahari - South Indian Instrumental Ensemble" / / Kritis - Ganapate, Chintadirchara, Chandrasekharam & Rama Katha Sudharasa / Bhajan - Ragupati Raghava Rajaram / Tarangam - Sharambhava & Tillana [58 Mins.]