A. Kanyakumari & Embar S. Kannan (Violin) "The Silken Bows" / Ragas: Nattai - Mahaganapathim, Atana - Anupama Gunaambudh, Ameerkalyanai - Venkata Saila Viharam, Hindolam - Samajavaragamana, Devamrithavarshini - Evarani, Jhankaradhwani, Mand, etc.