A. Durga Prasad "Delightful Gottuvadyam" / Ragas: Saveri - Sarasudaninne, Sriranjani - Gajavadana, Saraswathi - Saraswathi, Gowdamallaru - Sarasamukhi, Amirdha Vasshini - Anandhamrudha, Shankarabaranam - Sarojadalanetri, Jayanthasena - Marukelara, etc.